Dronninglund Slot

Går man med en hemmelig drøm om at blive ejer af et 800 år gammelt slot for en dag, er Dronninglund Slot i Nordjylland stedet, hvor fantasien kan udleves.

Hele slottet og dets 22 værelser kan nemlig lejes for en dag og dermed skabe en historisk ramme om fester og arrangementer. Lejeprisen på 21.000 kroner inkluderer opredninger og morgencomplet samt anvendelse af slottet inklusive de smukke sale, tårnværelser og slotsparken.

Gennem mere end 800 år har Dronninglund Slot været en del af danmarkshistorien gennem skiftende ejere fra kongehuset, adelen og landskendte herremænd, der hver for sig har præget det gamle slot.

I dag fungerer Dronninglund Slot som et nyrenoveret hotel, restaurant og konferencecenter, hvor kvalitet og gastronomi er sat i højsædet. Slottet ejes af fonden ”Marie E. & Harald Høgsbros fond til bevarelse af Dronninglund Slot” og er en selvejende institution. Overskuddet fra den daglige drift går ubeskåret til vedligeholdelsen af det smukke og historiske slot.

Bygningerne er istandsat med respekt for de historiske rammer og slår dagligt dørene op for hotel- og restaurantgæster samt alskens arrangementer. Ikke mindst bryllupper er populære på Dronninglund Slot, der hvert år danner rammen om næsten 100 bryllupsarrangementer.

Det var oprindeligt nonner fra klosterordenen Benediktinerne, der i 1100-tallet oprettede Hundslund Kloster i i de naturskønne omgivelser. Det nøjagtige år fortaber sig i glemslens tåger fordi egnens bønder følte sig misbrugt af slottet efter reformationen og i vrede ødelagde klosterets ældste dokumenter.

Ifølge historien blev klosteret grundlagt af Odinkar den Yngre, som levede på Svend Tveskægs tid og var biskop over hele Nørrejylland med bopæl i Ribe. Hundslund Nonnekloster omtales første gang i bevarede kildeskrifter 1264, og Dronning Margrethe den Første gjorde klosteret til et af landets rigeste da hun i et gavebrev af 6. juli 1393 overlod klosteret 100 gårde i Vendsyssel.

Efter reformationen kom Hundslund Kloster ind under kronen, men i 1581 blev klosteret overtaget af herremanden Hans Johansen Lindenow, der anlagde en ny bondegård med de to hjørnetårne, og opførte en af Jyllands største avlsgårde.

I perioden 1690-1729 var kirken, slottet og herregården i kongehusets eje, idet Christian den V’s dronning Charlotte Amalie overtog godset i 1690 og omdøbte det Dronninglund Slot.

Dronninglund Slot

Slotsgade 8
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 33 00
web: www.dronninglund-slot.dk

About skribent