Mineslund

Asnæsgården & Mineslund ligger på den yderste halvdel af halvøen Asnæs ved Kalundborg. Gården drives økologisk og har salg af kød og pålæg.

De to gårde bliver drevet som en enhed med Mineslund som hovedgård. Her findes alle dyrene og diverse maskiner. På Asnæsgården ligger diverse driftsbygninger, bla. tørreri og halmlade, samt ejerens bolig.

Ejendommenes samlede jordtilliggende er på 672 ha, hvoraf de 16 ha er forpagtninger. De 672 ha fordeler sig med 380 ha ager, 207 ha skov, 50 ha eng og 35 ha strand, krat, huse m.m. Til ejendommen hører endvidere en studeproduktion på ca. 250 stk/år.

Læs mere på www.mineslund.dk

 

About skribent